Język:

Rowerowe Królestwa

Dolina Biebrzy i Narwi

Województwo:
Podlaskie
Królestwo:
Dolina Biebrzy i Narwi
Szlaki w Królestwie:
5
Miejsca w Królestwie:
44

Królestwo dolin Biebrzy i Narwi to kraina bagien, ostoja łosia, raj dla miłośników ptaków, ciszy i spokoju. Teren ten jest bardzo rozległy i miejscami trudno dostępny,  z uwagi na ciągnące się kilometrami rozlewiska rzek.

Jednak dobrze znakowane szlaki turystyczne pozwalają na dotarcie do najciekawszych miejsc w tym regionie. Trasa Green Velo prowadzi drogami asfaltowymi i gruntowymi, skrajem dolin Biebrzy i Narwi, objętych ochroną jako parki narodowe i park krajobrazowy. Wiosną  Biebrza i Narew tworzą malownicze rozlewiska. Mogą zdarzyć się ograniczenia z przejezdnością trasy.

Królestwo Biebrzy i Narwi ciągnie się z północy na południe od okolic Augustowa do Łomży i Białegostoku. Bagna biebrzańskie to jeden z największych zachowanych kompleksów bagien w Europie. Rzeki Biebrza oraz Narew wiją się leniwie w ich otoczeniu, a w czystej wodzie występują liczne gatunki ryb, będące pożywieniem dla setek gatunków ptaków, gniazdujących i żerujących bezpiecznie w tej okolicy. Najpiękniej na Biebrzy jest wiosną, gdy kwitną kwiaty, a bataliony - jeden z chronionych gatunków ptaków - mają swoje gody. W celu stworzenia spokojnego środowiska ptakom w okresie lęgowym, dostęp do części obszaru jest ograniczony.

Teren ten można zwiedzać pieszo lub z wody - w kajaku, pychówką lub na tratwie. Ale przede wszystkim warto przemierzyć go na rowerze. Szlak Green Velo jest do tego doskonałym narzędziem, gdyż przecina z północy na południe cały ten obszar. Jednak, aby zobaczyć najciekawsze miejsca, trzeba zjechać z trasy głównej na przykład w kierunku Woźnejwsi i leśniczówki Grzędy w północnej części Biebrzańskiego Parku Narodowego. Znajduje się tam obszar ochrony ścisłej "Czerwone Bagno". Po II wojnie światowej stanowił on jedyną ostoję łosia w Polsce.  Ciągną się tam wydmy eoliczne, przez które poprowadzono szlak na Wilczą Górę.

Szlak Green Velo od Augustowa biegnie wzdłuż Kanału Augustowskiego, by następnie lewym brzegiem Biebrzy przez Dolistowo i Goniądz doprowadzić do dawnej twierdzy Osowiec (stacja kolejowa) z II połowy XIX wieku, które nigdy nie została zdobyta. Znaczna część szlaku Green Velo na tym odcinku biegnie razem lub w pobliżu Podlaskiego Szlaku Bocianiego, wchodzącego w sieć szlaków Greenways.

Kolejny etap to tak zwana "Carska Droga", czyli stara droga, biegnąca od Osowca wschodnim brzegiem Biebrzy na południe do Góry Strękowej. Odcinek ten pozwala na obserwację rozległych bagien. Na trasie jest wiele punktów widokowych i kładek prowadzących wśród na łąk i bagien.

Dolina Narwi w kierunku na Łomżę, gdzie prowadzi odnoga szlaku, to również ciekawa i malownicza trasa. Obszar ten jest chroniony jako Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi – licznie występują tu bobry, wydry, łosie, nietoperze i wiele gatunków ptaków. Warto zwrócić uwagę na cenną i bogatą roślinność – około 40 gatunków roślin chronionych.

Trasa łącznikowa prowadzi do Łomży - wielokulturowego, trzeciego co do wielkości miasta regionu. Na miejscu warto obejrzeć zabytkową katedrę z XVI wieku, Klasztor  i Kościół Panien Benedyktynek, Klasztor i Kościół Ojców Kapucynów, rynek wraz z ratuszem, Muzeum Okręgowe oraz nekropolie różnych wyznań. Z miastem związana była Hanka Bielicka – upamiętniona na łomżyńskiej ławeczce. Bulwary nad Narwią oraz port z mariną są również nie lada atrakcją.

W odległości około 30 km od Łomży znajdują się zespoły obronne czterech szkół fortecznych: polskiej (Nowogród i Wizna), rosyjskiej (Piątnica), radzieckiej (Kolno – Nowogród – Zambrów) i niemieckiej (Pisa) – miłośnicy turystyki militarnej znajdą tu wiele interesujących miejsc.

Z Góry Strękowej główna trasa prowadzi do urokliwego Tykocina – Perły Baroku, jednego z najpiękniejszych miasteczek województwa. Synagoga, Dom Talmudyczny, Alumnat, Kościół św. Trójcy i zabytkowa zabudowa to główne zabytki miasta. Z Tykocina trasa biegnie do Białegostoku w kierunku wschodnim przez teren Narwiańskiego Parku Narodowego, w którym koniecznie należy przejść kładką z pływającymi pomostami  Śliwno – Waniewo. Trasa dociera następnie do Białegostoku.

 W nadbiebrzańskich i nadnarwiańskich miejscowościach bez problemu znaleźć można kwatery agroturystyczne, a tutejsi gospodarze są niezwykle otwarci i gościnni. Funkcjonują tu firmy turystyczne, oferujące spływy kajakowe i wycieczki tematyczne, na przykład podglądanie łosi.

Punkt Informacji Turystycznej ****
Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz
tel. 85 738 30 35
mail: it@biebrza.org.pl
www.biebrza.org.pl

Punkt Informacji Turystycznej *
Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

ul. Główna 52
Drozdowo gmina Piątnica
tel. 86 219 21 75
mail: lpkdn.drozdowo@wp.pl
www.lpkdn.wrotapodlasia.pl

Łomżyńskie Centrum Informacji *
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska

ul. Krzywe Koło 9
18-400 Łomża
tel. 86 216 70 50
mail: lot_ziemialomzynska@wp.pl

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013