O szlaku

Oznakowanie szlaku

19 czerwca 2017

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo  na całej długości oznakowany jest metalowymi tabliczkami, w charakterystycznym pomarańczowym kolorze. Znaki te zostały wprowadzone Rozporządzeniem ministrów transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz spraw wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Impulsem do wprowadzenie nowego systemu oznakowania, z którego korzystać mogą również projektanci innych szlaków rowerowych w Polsce, była właśnie realizacja projeketu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej".

Podstawowy, kwadratowy znak R4 o wymiarach 20x20 cm pokazuje przebieg szlaku i potwierdza go także za skrzyżowaniem. W centralnymi miejscu znaku umieszczony został symbol roweru, a bezpośrednio pod nim kolorowe logo szlaku. Znak R4b to strzałka kierunkowa, pokazująca przebieg szlaku na skrzyżowaniu. Znaki R4c, R4d i R4e to dodatkowe elementy oznakowania, pokazujące odległości do ważniejszych miejscowości na szlaku i wskazujące przebieg innych szlaków rowerowych, przecinających trasę  Green Velo.Na MOR-ach (Miejscach Obsługi Rowerzystów), na węzłach komunikacyjnych, węzłach szlaków rowerowych i przy ważniejszych atrakcjach turystycznych ustawione są charakterystyczne, zielone tablice informacyjne z logo Green Velo. Każdy MOR oznaczony jest również widocznym z daleka szyldem z nazwą danej lokalizacji. Oznakowanie to uzupełniają infografiki zawierające informacje o całym szlaku i możliwościach jakie oferuje.

 

Dodatkowo na szlaku wyznaczono kilkanaście tras łącznikowych, pozwalających na dojazd do węzłów komunikacyjnych i ważniejszych atrakcji turystycznych w pobliżu szlaku. One również są oznakowane znakami R4 z czarnym logo szlaku oraz numerem danej trasy. Pierwsza cyfra numeru odpowiada województwu, w którym rozpoczyna się trasa, a dwie kolejne to identyfikator danej trasy:

  • województwo warmińsko mazurskie: 101, 102 itd.
  • województwo podlaskie: 201, 202, 203 itd.
  • województwo lubelskie: 301, 302, 303 itd.
  • województwo podkarpackie: 501, 502, 503 itd.
  • województwo świętokrzyskie: 501, 502, 503 itd.

Taki system pozwala na tworzenie w przyszłości dalszych odnóg i łączników szlaku w sposób zapewniający czytelność oznakowania oraz zwiększający wygodę podróżowania rowerem po Polsce Wschodniej.

W ramach projektu promocyjnego zidentyfikowano węzły szlaków rowerowych na szlaku Green Velo oraz pobliskich atrakcji turystycznych. Na tej podstawie opracowano rekomendacje w zakresie uzupełnienia oznakowania trasy znakami R-4e, pokazującymi szlaki boczne, oraz znakami z grupy E-7:E-12, pokazującymi kierunek do atrakcji turystycznych w pobliżu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (muzea, zabytki, pomniki przyrody, punkty widokowe itp.).

Część znaków wykonano następnie w ramach projektów inwestycyjnych, a pozostałe w ramach projektu promocyjnego:

  • w województwie świętokrzyskim: 61 znaków R-4e oraz 61 znaków E-7:E-12;
  • w województwie podlaskim: 61 znaków R-4e oraz 125 znaków E-7:E-12;
  • w województwie lubelskim: 76 znaków E-7:E-12;
  • w województwie podkarpackim: 50 znaków E-7:E-12.

Dodatkowo wykonano projekty tablic informacyjnych na MOR-ach (Miejscach Obsługi Rowerzystów).

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013