O szlaku

Informacje ogólne

14 czerwca 2017

Zapraszamy Cię do podróży. Takiej, której się nie spodziewasz.

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to najbardziej spektakularny projekt rowerowy, jaki do tej pory zrealizowano w Polsce. To ponad 2000 km specjalnie wytyczonej trasy (trasa główna 1887,5 km, trasy łącznikowe i boczne: łącznie 192 kilometry), którą od początku do końca przygotowano po to, aby dawała radość podróżowania i poznawania. Szlak wiedzie przez pięć województw wschodniej Polski (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Już samo poznanie każdego z nich z osobna stanowi niezwykłe doświadczenie, a poznanie ich wszystkich zdaje się być jak czytanie wspaniałej baśni.

Przygodę na szlaku możesz rozpocząć w dowolnym punkcie. Możesz podróżować samodzielnie, z rodziną bądź z przyjaciółmi. Możesz jechać z północy na południe albo z południa na północ. Zacząć na krańcach owej trasy albo gdzieś w jej środku, wybierając, to co Cię fascynuje. Green Velo pokazuje piękno Polski Wschodniej w najlepszym wydaniu. Z paletą barw, zapachów i smaków, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Wyrusz zatem w Polskę! Zasmakuj jej. I pozwól się oczarować.

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. Przebiega głównie po asfaltowych drogach publicznych o niskim natężeniu ruchu pojazdów, przez obszar pięciu województw leżących we wschodniej części kraju: warmińsko-mazurskiego (397 km), podlaskiego (598 km), lubelskiego (414 km), podkarpackiego (459 km) i świętokrzyskiego (210 km). Niemal 580 km (29% długości trasy) stanowią odcinki prowadzące przez tereny leśne, a 180 km (9% długości trasy) przypada na doliny rzek.

Około 300 kilometrów trasy stanowią nowe i przebudowane drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe, a blisko 150 kilometrów to wyremontowane drogi gruntowe. Powstało lub wyremontowane zostało ponad 30 mostów i kładek, przebudowie uległo ponad 20 kluczowych skrzyżowań. Na trasie wybudowanych zostało 228 MOR-ów, czyli Miejsc Obsługi Rowerzystów, wyposażonych w stojaki, wiaty i ławki oraz kosze na śmieci i tablice informacyjne. Rozmach inwestycji obrazuje zakładka „Szlak w liczbach”.

Wyjątkowość i różnorodność regionów, przez które prowadzi szlak, podkreślają atrakcje turystyczne, zarówno te usytuowane bezpośrednio na trasie, jak i te znajdujące się na obszarze 20-kilometrowego "korytarza" po obu stronach trasy. Są wśród nich liczne zabytki stanowiące ważną część polskiego dziedzictwa kulturowego, m.in. katedra we Fromborku, zamek w Lidzbarku Warmińskim, kompleks klasztorny w Supraślu, dawne żydowskie miasteczka Tykocin i Leżajsk, miasta Chełm, Włodawa i Szczebrzeszyn znane ze swego wielokulturowego dziedzictwa, nadbużańskie sanktuaria różnych wyznań w Kostomłotach, Kodniu i Jabłecznej, starówka w Przemyślu, zamek w Łańcucie, średniowieczne miasto Sandomierz czy ruiny renesansowego zamku w Ujeździe.


Szlak dedykowany jest zarówno dla odbiorców z kraju jak i zagranicy. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz wyodrębniono trzy zasadnicze grupy użytkowników trasy, różniące się między sobą sposobem uprawiania turystyki rowerowej.


(1) Segment rowerowych pasjonatów, miłośników przemierzania długich odległości na rowerze.
Są to turyści długodystansowi. Z oferty produktu korzystają w trakcie kilkudniowej wyprawy rowerowej przez jeden cały region lub kilka regionów. W badaniach deklarują, iż są w stanie przemierzyć dziennie średnio od 50 km do 100 km. Zwykle są to osoby indywidualne, pary lub małe grupy (do kilku osób). W grupie tej znajdują się również uczestnicy wyjazdów zorganizowanych przez biura turystyki rowerowej (w tym turyści zagraniczni). Trasa interesuje ich jako cel kolejnej z rowerowej wyprawy.

(2) Segment osób zainteresowanych aktywnymi wakacjami na rowerze.
Jest to zbiór osób, które planują swój urlop zakładając poświęcenie dominującej części czasu na zwiedzanie okolicy na rowerze w formie jednodniowych wycieczek rowerowych. Wynajmują oni kwaterę (nocleg) na weekend lub dłużej. Są to rodziny, nieformalne grupy znajomych oraz pary. Zwykle przywożą ze sobą własny rower, ale istnieje też grupa korzystająca z wypożyczalni. Wybór miejsca noclegowego uzależniają od możliwości jazdy rowerem w okolicy. Wyjeżdżają rano, wracają po południu, przejeżdżając na rowerze kilkadziesiąt kilometrów w formie pętli lub tras łączonych (rower + samochód, rower + pociąg itp.).

(3) Segment „rowerzystów okazjonalnych”
Turyści wypoczywający na obszarze rozwoju produktu oraz mieszkańcy regionu, głównie z większych miejscowości, przez które lub w których okolicy przebiega trasa. Wyjazdy tych dwóch grup odbiorców będą miały charakter jednodniowych, rekreacyjnych wycieczek rowerowych po okolicy (od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów). W przypadku turystów będzie to element uzupełniający pobyt turystyczny, w przypadku mieszkańców regionu – samodzielny rodzaj aktywności rekreacyjnej (niezakładający noclegu).

W oparciu o kompilację różnych raportów z lat 2005-2007, cytowanych w opracowaniu „Europejska sieć dróg rowerowych Euro Velo 2009 r.”, sporządzono ogólny profil europejskiego wielodniowego turysty rowerowego (dotyczy Europy Zachodniej):

  • Wiek: 45-55 lat,
  • Płeć: 60% mężczyzn, 40% kobiet,
  • Wykształcenie: wyższe,
  • Uczestnicy wyjazdu: 20% - wyjazd indywidualny, 50% w parze, 20% w małych grupach 3-5 osobowych.

Jako rynki kluczowe dla produktu tras rowerowych w Polsce Wschodniej wskazano kraje niemieckojęzyczne: Niemcy i Austrię.

Wielkość rynku przyjazdowego do Polski (Niemcy + Austria) to 4,8 miliona turystów rocznie. Zakłada się, że z rynków tych pochodzić będzie około 70% ogółu ruchu turystycznego, tj. ok. 190 000 turystów rowerowych rocznie oraz ponad 2/3 ogółu dochodów z tej formy turystyki. Szacuje się, że niemieccy i austriaccy turyści rowerowi zostawiają w Polsce około 67 milionów dolarów rocznie.

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013