Język:

Miejsca

Szumy na Tanwi w okolicach Suśca

Rezerwaty przyrody

Województwo:
Lubelskie
Królestwo:
Roztocze
Odległość od Green Velo
2.16 km
Kontakt
Adres:
ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec
Telefon:
+48 84 66 54 410 w. 22
Adres e-mail:
Strona www:
Udogodnienia rowerowe

Rzeki Tanew i Jeleń, przepływając przez strefę krawędziową Roztocza, tworzą malowniczy przełom z licznymi skalnymi progami, będącymi pozostałością po tektonicznych ruchach ziemskiej płyty z okresu trzeciorzędu. Największe zagęszczenie – aż 24 takich wodospadów występuje na kilkusetmetrowym odcinku Tanwi pod wsią Rebizanty.

 

Podmokłe rzeczne doliny porośnięte są olszowo-jesionowymi łęgami i śródleśnymi łąkami, położone wyżej zbocza mieszanymi borami z jodłą i świerkiem, a wierzchowiny borami sosnowymi. Obszar ten, objęty ochroną w ramach rezerwatu „Nad Tanwią”, dostępny jest dla turystów dzięki ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej „Nad Tanwią” (ok. 3 km, 1,5 godz.). Prowadzi tu też Szlak Szumów (niebieski, 17 km). Szlak, o kształcie pętli, zaczynającej się i kończącej w Suścu, pozwala na odwiedzenie szumów na Tanwi, ale także najwyższego wodospadu (1,5 m) na potoku Jeleń oraz tajemniczego śródleśnego wzgórza, zwanego Zamczyskiem lub Kościółkiem, kryjącego relikty grodziska i późniejszego klasztoru bazylianów.

 

Punkt Informacji Turystycznej w Suścu przy GOK
ul. Tomaszowska 100
 22-672 Susiec
tel. 84 66 54 410 w. 22
www.gok.susiec.pl

ZGŁOŚ POPRAWKĘ
Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013