Język:

Rowerowe Królestwa

Polesie

Województwo:
Podlaskie
Królestwo:
Polesie
Szlaki w Królestwie:
4
Miejsca w Królestwie:
99

Polesie to kraina położona na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy. Na terenie Polski odnaleźć można  niewielki, choć rozległy fragment tego regionu, sięgający daleko na wschód. Szlak Green Velo przecina obszar Polesia z północy na południe.

W środkowej części Królestwa, która nosi też nazwę Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie, utworzony został w 1990 roku Poleski Park Narodowy. Położony on jest na zachód od szlaku Green Velo, biegnącego ze Sławatycz przez Włodawę w stronę Woli Uhruskiej w pobliżu granicy z Białorusią i Ukrainą. Aby do niego dotrzeć trzeba odjechać kilkanaście kilometrów od trasy. W parku, którego dyrekcja znajduje się w Urszulinie, chronione są torfowiska i zbiorowiska roślinności bagiennej. Spotkać tu można rzadkiego żółwia błotnego i liczne gatunki płazów, a teren parku jest jedną z większych w Polsce ostoi ptactwa wodnego. Atrakcją są liczne ścieżki i kładki, poprowadzone przez bagna. Teren parku zwiedzać można pieszo lub rowerem po znakowanych szlakach turystycznych.

Krajobraz Polesia, równinny jedynie w okolicach Włodawy, staje się bardziej na południe nieco bardziej pofałdowany. Polesie to obszar ubogich gleb, raczej rzadko zasiedlony i mało przekształcony w wyniku działalności człowieka. Porastająca słabe, podmokłe gleby roślinność tego obszaru przypomina miejscami podbiegunową tundrę i lasotundrę.

W południowej części sąsiadującego z Bugiem i Ukrainą obszaru królestwa położone są tereny bagienne i rozległy kompleks sosnowych Lasów Sobiborskich.  Znaleźć w nich można tak zwane ostrowy - trudno dostępne, otoczone mokradłami "wyspy" lasów sosnowych, wyrastające ponad okoliczny teren. W Lasach Sobiborskich pamiątką mrocznej przeszłości XX wieku jest były hitlerowski obóz zagłady w Sobiborze.

Szlak biegnie przez Włodawę i Wolę Uhruską. Są to jedne z najciekawszych miejscowości tej części Polesia. We Włodawie warto zobaczyć zachowane pamiątki wielokulturowego dziedzictwa mieszkańców, wśród których szczególne miejsce zajmują zabytki architektury: kościół, synagoga i cerkiew prawosławna. W sąsiedztwie Włodawy warto zatrzymać się w znanej miejscowości Okuninka nad Jeziorem Białym, gdzie znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe i kwatery agroturystyczne.

Południową  nadbużańską część królestwa stanowi falisty i urozmaicony krajobrazowo obszar okolic Woli Uhruskiej. W tej miejscowości z górującej nad okolicą wieży widokowej podziwiać można okolicę, a po wyruszeniu na trasę prowadzącą stąd do Chełma podziwiać można otwierające się widoki Pagórów Chełmskich. Częste są tu  podjazdy i zjazdy, rekompensowane walorami widokowymi pokonywanych wzniesień. Tym samym krajobraz na szlaku po raz pierwszy od Suwalszczyzny staje się znowu pagórkowaty.

Godny uwagi jest położony na wzniesieniu Chełm, w którym warto zatrzymać się na dłużej. To miasto było w przeszłości stolicą Ziemi Chełmskiej i  do  swojej bogatej wielokulturowej przeszłości nawiązuje do dziś. Zachowały się tu liczne zabytki, wśród których najsłynniejsze położone są na Górce Chełmskiej i w jej sąsiedztwie. Unikalnym zabytkiem Chełma są Chełmskie Podziemia Kredowe, przez które przebiega podziemna trasa turystyczna. W okolicach miasta wytyczone zostały szlaki rowerowe o różnej długości.

Kolejną ciekawą miejscowością położoną na trasie Green Velo jest leżący nad Wieprzem Krasnystaw. Warto zwiedzić to miasto, zobaczyć odnowiony rynek i klasztor pojezuicki. Po opuszczeniu Krasnegostawu szlak prowadzi w kierunku lasów i wzniesień jednego z najpiękniejszych królestw rowerowych na trasie, jakim jest Roztocze.

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013